A Tool-Kit for Ethics Self-Assessment (ESA)

Kära kollega!
Käre kollega!

ESA skapades för dig. Den skapades med dig i åtanke och med tanken att det kanske vore bra att ge dig ett verktyg som du kan använda för att fundera på dig själv, dina handlingar och din inställning till professionella satsningar.

ESA ska vara till nytta bara för dig, men endast när du har en stund för att lära känna dig själv, se inom dig, bedöma dig själv. Resultaten är enbart för din kännedom.

Så brygg en god kopp kaffe eller te, hämta andan och se inom dig, det gör du ju inte ofta.

Var objektiv mot dig själv, inte alltför överseende och inte heller alltför kritisk. Var inte hastig – det är ett villkor för reflektion. Ge lite av din tid åt dig själv. Använd ESA på ett medvetet sätt...

Uppmärksamma dina egna misstag innan du fördömer andras misstag.

Okänd upphovsman

 

ESA-start »

 

Mer om ESA »