Ethics Self-Assessment - stap 1/7

(K-1) – Waardencluster: EMPATHIE
supra-individuele (sociale) gevoeligheid en identiteit, sociaal nut, algemeen welzijn, goedheid (liefdadigheid), zorg voor de toekomst - voor het welzijn van toekomstige generaties.

Bij het beoordelen van je karakter- en persoonlijkheidskenmerken denk erover na (overweeg het) of je bij het uitoefenen van je beroep:

  • onafhankelijk van de omstandigheden aan de ethische en wettelijke normen voldoet,
  • vrijwillig acties onderneemt die gericht zijn aan personen die met jou op geen enkele manier professioneel verbonden zijn maar die deel uitmaken van de gemeenschap,
  • de bescherming van het milieu voor je niet onbelangrijk is,
  • mensen in nood helpt voor zover dit mogelijk is.
Beoordeling Beslist NIET Ik denk het NIET Moeilijk te zeggen Ik denk het WEL JA Beslist WEL
1 2 3 4 5
K-1.1. Ik ben bereid en heb de moed om mijn economische plannen en activiteiten te wijzigen als de resultaten hiervan sociaal niet goed uitpakken.
K-1.2. Ik voel de behoefte om anderen bewust te maken van de ethiek die nodig is in het bedrijfsleven.
K-1.3. Voor mij is de zorg voor het algemeen belang van de gemeenschap belangrijk waarin ik actief ben.
K-1.4. Voor mij is de zorg voor het algemeen belang in de globale zin (van de hele wereld) belangrijk.
K-1.5. In mijn zakelijke activiteiten speelt de zorg voor de toekomst van de nieuwe generaties een belangrijke rol.
K-1.6. Ik analyseer de langetermijngevolgen van mijn professionele beslissingen, niet alleen in het professionele aspect maar ook in sociale termen.
K-1.7. Ik kan me inleven in een ethisch moeilijke situatie (dilemma) van andere personen.
K-1.8. In mijn professionele leven zijn de volgende kenmerken van belang: altruïsme, liefdadigheid, vrijgevigheid.