Ethics Self-Assessment - strona 1/7

(K-1) – Klaster wartości: EMPATIA
ponadindywidualna (społeczna) wrażliwość i tożsamość, użyteczność społeczna, dobro wspólne, dobroć (dobroczynność), dbałość o przyszłość – o dobro kolejnych pokoleń

Dokonując oceny swoich cech charakteru i osobowości pomyśl (rozważ), czy w swojej aktywności zawodowej:

  • postępujesz zgodnie z normami etycznymi i przepisami prawa, bez względu na okoliczności,
  • dobrowolnie podejmujesz działania, których adresatami są osoby w żaden sposób niezwiązane z tobą zawodowo, a są członkami społeczności,
  • ochrona środowiska naturalnego nie jest Ci obojętna,
  • wspierasz innych ludzi w potrzebie, na ile jest to możliwe.
Oceń Zdecydowanie NIE Raczej NIE Trudno powiedzieć Raczej TAK Zdecydowanie TAK
1 2 3 4 5
K-1.1. Mam gotowość i odwagę zmieniać swoje plany i działania gospodarcze, jeśli ich skutki mogą być niewłaściwe społecznie.
K-1.2. Czuję potrzebę uświadamiania innym kwestii etyki niezbędnej w działalności gospodarczej.
K-1.3. Dla mnie ważna jest troska o dobro wspólne społeczności, w której funkcjonuję.
K-1.4. Dla mnie ważna jest troska o dobro wspólne w rozumieniu globalnym (całego świata).
K-1.5. W mojej praktyce gospodarczej ważna jest dbałość o przyszłość kolejnych pokoleń.
K-1.6. Analizuję długofalowe konsekwencje swoich decyzji zawodowych nie tylko w aspekcie zawodowym, ale także społecznym.
K-1.7. Potrafię wczuć się w sytuację trudną etycznie (dylemat) innych osób,
K-1.8. W mojej praktyce zawodowej ważne takie cechy są: altruizm, dobroczynność, ofiarność.