צעד 1-7

(K1) אשכול ערכים: אמפתיה – רגישות וזהות על-פרטית (חברתית), תועלת חברתית, רווחת הכלל, טוב לב (צדקה), דאגה לעתיד – למען רווחת הדורות הבאים

عבבואך להעריך את תכונות האופי והאישיות שלך, חשוב האם בפעילותך המקצועית:

  • אתה נוהג בהתאם לנורמות אתיות ולפי הוראות החוק, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה;
  • מתוך רצונך החופשי אתה נוקט פעולות המכוונות לאנשים אשר אינם קשורים אליך מקצועית בשום צורה, אולם הם חברי הקהילה;
  • הגנה על הסביבה הטבעית אינך זרה לך;
  • אתה תומך בנצרכים, במידה והדבר אפשרי.
בהחלט לא כנראה לא שקשה לומר כנראה כן בהחלט כן
1 2 3 4 5
K-1.1. יש לי את המוכנות והאומץ לשנות את תכניותיי והפעילות הכלכלית שלי אם התוצאות החברתיות שלהן עלולות להיות מזיקות;
K-1.2. יש לי צורך ליידע אחרים על סוגיות אתיקה בפעילות כלכלית;
K-1.3. חשוב לי לדאוג לרווחת הקהילה בה אני פועל;
K-1.4. מבחינתי נודעת חשיבות לדאגה לרווחת הכלל במובן הגלובלי (העולם כולו);
K-1.5. בפעילות הכלכלית שלי נודעת חשיבות לדאגה לעתיד הדורות הבאים;
K-1.6. אני מנתח את ההשלכות ארוכות הטווח של החלטותיי המקצועיות, לא רק בהיבט המקצועי, אלא גם בהיבט חברתי;
K-1.7. אני יודע להיות אמפתי לאחרים הנמצאים במצב אתי לא פשוט (דילמה);
K-1.8. בפרקטיקה המקצועית שלי נודעת חשיבות לתכונות כמו אלטרואיזם, מעשים טובים, נכונות להקריב.